Boccia – Základy športovej prípravy

Boccia – Základy športovej prípravy

Kniha obsahuje mnoho prospešných informácií z oblasti športového odvetvia, ktorému sa venujete. Verím, že bude pre vás inšpiráciou a prínosom aj v ďalších oblastiach športovej prípravy ako psychológia, rehabilitácia či stravovanie športovca. Ak máte vo svojom okolí...
Sedem miesteniek do Tokia

Sedem miesteniek do Tokia

Od 28. októbra do 3. novembra sa v portugalskom meste Póvoa de Varzim uskutočnil posledný tohtoročný medzinárodný bodovaný turnaj Boccia World Open. V silnej konkurencii hráčov z celého sveta naša výprava vybojovala ďalšie miestenky na budúcoročnú paralympiádu...
Nečakaný bronz z trurnaja Kingfishers Cup

Nečakaný bronz z trurnaja Kingfishers Cup

Nečakaný bronz z turnaja VODNÍKOV! Blízko dna i vrcholu! O našich medailách rozhodli nájazdy! V úvodnú novembrovú sobotu sa reprezentácia nášho občianskeho združenia zúčastnila florbalového turnaja Kingfishers cup 2019. Vlani náš výber obsadil posledné 6. miesto a tak...
Majstrovstvá Slovenska v boccii 2019

Majstrovstvá Slovenska v boccii 2019

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR zorganizovali v Bratislave v dňoch 12.-13.10.2019 Majstrovjstvá Slovenska v paralympijskom športe Boccia. Majstrovstvá SR boli rozdelené do dvoch dní. Prvý patril jednotlivcom...
Valné zhromaždenie 2019

Valné zhromaždenie 2019

Dňa 20.9.2019 sa v Karloveskom Centre Kultúry v Bratislave konalo Valné zhromaždenie ŠK Altius. Členovia klubu si okrem schvaľovania Štatútu, rokovacieho a volebného poriadku volili členov výkonného výboru a predsedu športového klubu na nadchádzajúce 4 roky.  Výsledky...