Vážení priatelia,
dovoľte mi vopred poďakovať za Vašu priazeň, ktorú nám prejavujete každý rok poukázaním 2% svojich daní v prospech nášho občianskeho združenia Športový klub ALTIUS. Tieto prostriedky sú absolútne dôležitou súčasťou finančného rozpočtu klubu v rámci našej športovej činnosti.

Verím, že našimi aktivitami a športovými výsledkami dokazujeme, že si vašu pozornosť a podporu zaslúžime a zostanete s nami aj v tomto roku.

Športový klub ALTIUS | (skaltius.sk)

Ak z akýchkoľvek dôvodov nemôžete svoje 2% darovať, budeme radi ak posuniete našu prosbu o podporu prostredníctvom 2% ďalej.

Ďakujeme za Vašu priazeň !!!