ŠK Altius 9 O nás

História

Športový klub Altius bol založený 28. októbra 1997 na pôde vtedajšieho DSS Gaudeamus na Mokrohájskej 3 v Bratislave. V dobe založenia bol jeho názov Športový klub telesne postihnutej mládeže Altius. Prvým predsedom klubu sa stal Mgr. Pavel Bílik. Ku dňu vzniku klubu bolo zapísaných 26 členov (15 aktívnych, 8 pasívnych a 3 čestní).

V roku 2001 bol za predsedu klubu zvolený Mgr. Martin Gabko, ktorý dovtedy vykonával funkciu tajomníka klubu.

V roku 2003 prebehla transformácia klubu na Športový klub telesne postihnutých. Táto zmena umožňovala aj starším športovcom vykonávať svoje aktivity v klube. V tom istom roku sa pôsobnosť klubu najmä v športovom odvetví boccia rozšírila z Bratislavy do Dolného Kubína.

Najväčšia zmena vrámci fungovania klubu sa udiala v roku 2007, kedy prebehla transformácia na Športový klub Altius. Vďaka tejto zmene mohli byť súčasťou klubu aj športovci bez postihnutia, ktorí boli integrovaní so športovcami s postihnutím.

Súčasnosť

ŠK Altius je v súčasnosti členom Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov.

Momentálne zastrešuje 3 športy: florbal, stolný tenis a bocciu. Tieto športy momentálne vykonáva cca 50 športovcov, čo radí náš klub medzi najväčšie športové kluby zaoberajúce sa športami telesne postihnutých.

Naši športovci reprezentujú Slovensko na významných medzinárodných turnajoch, akými sú Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy a Paralympijské hry.

Spolupráca

1.septembra 2015 sa začala nová etapa spolupráce Športového klubu ALTIUS a Spojenej školy na Mokrohájskej 3 v Bratislave.

Oba subjekty sa dohodli na úzkej spolupráci v rámci rozvoja športovej činnosti a za cieľ si dali vrátenie mimoškolských športových aktivít pre žiakov a študentov prostredníctvom organizovaných tréningov.

Veríme, že k naplneniu tohto cieľa prispeje aj spolupráca so Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov a so Slovenským paralympijským výborom

Gaudeamus

zariadenie komunitnej rehablitácie

Včera som strávil deň s SVK paralympijskou reprezentáciou Boccia na sústredení v Belej. Prežívame sviatky, ktoré verím že nie sú len o prejedaní sa, pití alkoholu a oblievaní vodou. Vnímam že práve tieto dni majú oveľa silnejšie posolstvo. Deň s týmito krásnymi ľudmi mi toto posolstvo pripomenul. Odvaha statočne niesť čo mi život nadelil. Túžba nevzdávať sa a naopak rozvíjať sa. Cez toto všetko pomáhať si navzájom , snívať a žiť. Rád by som vzdal hold a rešpekt týmto ľuďom. A nielen im. Ale aj ich rodičom a trénerom , ktorí im pomáhajú v ich snažení, pretože bez nich by to nešlo.
Vážim si, že aj ja som tak trošku súčasťou tejto veľkej rodiny.

Peter Bielik

mentálny kouč