ŠK Altius 9 Športy 9 Florbal

FLORBAL (ANGL. FLOORBALL)

je kolektívna halová hra podobná ľadovému hokeju. Vznikol v USA približne v 60-tych rokoch 20. storočia (rôzne zdroje sa rozchádzajú). O niekoľko rokov sa dostal na Škandinávsky poloostrov, kde získal veľkú obľubu najmä vo Švédsku a Fínsku. Spomínam si na jednu rozhlasovú reláciu venovanú životnému štýlu vo Švédsku, kde sa hovorilo, ako neodmysliteľne patrí k nedeľnému rodinnému doobediu ísť si zahrať florbal. Vysokú popularitu zaznamenal florbal aj vo Švajčiarsku a u našich susedov v Česku, kde sa členská základňa šplhá k číslu 20 000. K dôležitému momentu pre svetový florbal bezpochyby patrí jeho preniknutie do škôl. Práve spomínaná Česká republika zažíva „florbalový boom“ na školách.

Do bývalého Československa sa dostal florbal už v 80-tych rokoch, ale vzhľadom na obmedzený prístup k materiálu potrebnému na florbal sa dostal na perifériu záujmu, z ktorej vystúpil až v 90-tych rokoch.

Na Slovensku riadi tento šport Slovenský zväz florbalu (SZFB), Junácka 6, 832 80 Bratislava.

E-mail: info@floorball.sk
Internetová stránka: www.floorball.sk, www.szfb.sk, www.florbal4u.com

Telocvičňa, Mokrohájska 3, Bratislava

 

utorok 18:00 – 20:00

Tréner: Tomáš Szabo

Kontakt: 0948 996 992, thomas22.szabo@gmail.com