Boccia – klasifikácia

Dňa 11. novembra 2023 sa uskutoční národná klasifikácia v boccii.

Informácie o konaní klasifikácie

Dátum: 11. november 2023
Miesto: telocvičňa na Nevädzovej ulici, Bratislava

Ako sa prihlásiť

Ak chcete absolvovať oficiálnu národnú klasifikáciu, stačí poslať e-mail na klasifikacia@boccia.sk s nasledujúcimi údajmi:

  1. Meno a priezvisko:
  2. Mesto:
  3. Klubová príslušnosť:
  4. Dátum narodenia:
  5. Kontaktný e-mail:
  6. Telefónne číslo:

Registrácia je povinná a uzávierka prihlášok je 5. novembra 2023. Po tomto termíne nebudú prijímané žiadne dodatočné prihlášky.

Pre koho je boccia určená?

Boccia je vhodná pre všetky vekové kategórie a obe pohlavia. Na národnej úrovni sa hrá v 5 kategóriách – BC1, BC2, BC3, BC4 a BC5.

Vhodné diagnózy:
Friedrichova ataxia
Muskulárna distrofia – proximálna sila menej ako 3/5 Skleróza multiplex
ALS
DMO
Poškodenie miechy v C5 a nad
Spina Bifida kombinovaná so zahrnutím horných končatín
Iné, ktorých výsledkom je slabá sila a problémy s koordináciou

Pre akékoľvek otázky ohľadom klasifikácie alebo samotného športu boccia nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese stk@boccia.sk.

Tešíme sa na vás 11. novembra 2023.