Valné zhromaždenie 2019

Dňa 20.9.2019 sa v Karloveskom Centre Kultúry v Bratislave konalo Valné zhromaždenie ŠK Altius. Členovia klubu si okrem schvaľovania Štatútu, rokovacieho a volebného poriadku volili členov výkonného výboru a predsedu športového klubu na nadchádzajúce 4 roky. 

Výsledky volieb: 

  • Predseda ŠK Altius – Martin Gabko
  • Členovia výkonného výboru: 
    Legislatívne procesy – Martina Balcová 
    Registrácia členov – Róbert Ďurkovič 
    Rozvoj a propagácia – Michaela Balcová 
    Spracovanie GDPR – Natália Klimentová 

Po skončení valného zhromaždenia si v príjemnom prostredí dali členovia spoločne večeru. 

Všetci zvolení veľmi pekne ďakujú za prejavenú dôveru všetkým zúčastneným členom.